แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนปทุมราชวงศา

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:03โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:03 โดย Jetsada Siriphok ]


      เช้าวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ ครูสบาไพ คำเลิศ จากกลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนปทุมราชวงศา คือ นางสาววายุ บุญสุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่สามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจของโรงเรียนปทุมราชวงศาเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้นางสาววายุ บุญสุภาพ นักเรียนคนเก่งได้กล่าวคำแนะนำกับนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา เกี่ยวกับเทคนิควิธีในการอ่านหนังสือและการเรียนหนังสือให้เก่ง โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments