สภานักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศาร่วมประชุมแกนนำขับเคลื่อนสภานักเรียน สพม.๒๙

โพสต์24 ก.ค. 2561 01:50โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2561 01:51 ]

วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สภานักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมแกนนำขับเคลื่อนสภานักเรียนและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ณ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ผลการเลือกตั้ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
Comments