ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา สพฐ.154 โรงเรียนปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:47โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:47 โดย Jetsada Siriphok ]


โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education) ด้วยระบบทางไกล ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา สพฐ.154 โรงเรียนปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

1. หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมลำดวน

โรงเรียนที่เข้าร่วมจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่

1.โรงเรียนเสนางคนิคม 

2.โรงเรียนพนาศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร ม.ปลาย กิจกรรมสเลอปี้ หน้า 62

รวมภาพบรรยากาศการอบรมวันที่ 19 เมษายน 2560

รวมภาพบรรยากาศการอบรมวันที่ 20 เมษายน 2560
รวมภาพบรรยากาศการอบรมวันที่ 21 เมษายน 2560

2. หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน

โรงเรียนที่เข้าร่วม จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่

1.โรงเรียนพนาศึกษา  
2. โรงเรียนเสนางคนิคม 
3.โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก  
4.โรงเรียนบ้านโพนทอง  
5. โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ  
6. โรงเรียนบ้านไร่ขี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร ม.ต้น กิจกรรม The Young Designer หน้า 1

3. หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน

โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 5 โรงเรียนได้แก่

1.โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก  
2.โรงเรียนบ้านโพนทอง  
3. โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ  
4. โรงเรียนบ้านไร่ขี  
5. โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร ประถมศึกษา กิจกรรมเล่นล้อวงกลม หน้า 1email ครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา

สพฐ.154 โรงเรียนปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

knattharit @gmail.com

ให้ผู้เข้ารับการอบรมขอเข้ากลุ่มเฟสบุ๊คของศูนย์อบรมด้วยนะคะ เพิ่งสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างอบรม

Facebook : สพฐ.หนึ่งห้าสี่ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ

หมายเหตุ : ในวันที่มาอบรมอย่าลืมนำใบยืนยันการลงทะเบียนจากเว็บไซต์ที่สมัครอบรมมาด้วยนะคะ


***ข้อมูลเพิ่มเติมที่ครูทุกท่านในสังกัด สพฐ. เขตจังหวัดอำนาจเจริญ ต้องทราบก่อนสมัครทางออนไลน์ ซึ่งสมัครได้เฉพาะโรงเรียนที่ระบุและเลือกศูนย์ตามที่ระบุไว้เท่านั้น ดังรูปภาพด้านล่างนี้  

 

โรงเรียนศูนย์อบรมทางไกลสังกัด สพฐ.

รับจำนวนครู

ลำดับ

ชื่อโรงเรียน

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

154

ปทุมราชวงศา (สพม. เขต 29)

60

36

20

 

**ประกาศในภาพรวม คุณครูทุกท่านโปรดตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของแต่ละศูนย์ได้ที่นี่  

https://drive.google.com/file/d/0B5Kz8AAN0Dr1QUhDSVdjUktNTFk/view   

และรายชื่อศูนย์การอบรม ตามสังกัด ที่นี่   https://drive.google.com/drive/folders/0B5Kz8AAN0Dr1X3p4MURxUUp6dGM?usp=drive_web 

หากพบว่าโรงเรียนของท่านอยู่ในสังกัดและศูนย์การอบรมดังกล่าวโปรดคลิกที่ลิงก์นี้  http://pd.ipst.ac.th/?p=2341   หรือรูปภาพด้านล่างนี้    

 ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม

ดาวน์โหลดคู่มือการอบรมครูด้วยระบบทางไกล

เอกสารคู่มือการอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา 3 กิจกรรม

ใบรายการ สื่อ อุปกรณ์ สะเต็มศึกษา พร้อมราคา

=======================================================
ขอเข้าร่วม Facebook ประเภทกลุ่มพูดคุยของ  IPST STEM Onlin ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่  
และประถมศึกษาคือ  https://www.facebook.com/groups/162718580904651

email ครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา สพฐ.154 โรงเรียนปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

knattharit @gmail.com

Comments