ศูนย์ สพฐ.154 ปทุมราชวงศา ดำเนินการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ม.ปลาย

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:48โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:48 โดย Jetsada Siriphok ]


        วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.45 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยจัดอบรมครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบทางไกล ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรม โดยดำเนินการอบรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2560 ซึ่งมีภาพบรรยากาศพิธีเปิดและกิจกรรมการอบรมในวันแรกดังนี้

รูปภาพกิจกรรมวันที่ 19 เมษายน 2560

รูปภาพกิจกรรมวันที่ 20 เมษายน 2560

รูปภาพกิจกรรมวันที่ 21 เมษายน 2560

รูปภาพกิจกรรมวันที่ 19 เมษายน 2560

รูปภาพกิจกรรมวันที่ 20 เมษายน 2560

รูปภาพกิจกรรมวันที่ 21 เมษายน 2560

Comments