ศูนย์ สพฐ.154 ปทุมราชวงศา ดำเนินการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ม.ต้น

โพสต์11 พ.ค. 2560 01:20โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2560 01:20 โดย Jetsada Siriphok ]


       วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08.45 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยจัดอบรมครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบทางไกล ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรม โดยดำเนินการอบรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2560 ซึ่งมีภาพบรรยากาศพิธีเปิดและกิจกรรมการอบรมในวันแรกดังนี้

รูปภาพกิจกรรมวันที่ 26 เมษายน 2560

รูปภาพกิจกรรมวันที่ 27 เมษายน 2560

รูปภาพกิจกรรมวันที่ 28 เมษายน 2560

รูปภาพกิจกรรมวันที่ 26 เมษายน 2560

รูปภาพกิจกรรมวันที่ 27 เมษายน 2560

รูปภาพกิจกรรมวันที่ 28 เมษายน 2560

Comments