สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

โพสต์8 ก.ย. 2559 03:49โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2559 03:49 โดย Jetsada Siriphok ]


         วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นศูนย์สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ได้สนใจเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments