สอบประเมิน TEDET ประจำปี พ.ศ.2563

โพสต์4 ต.ค. 2563 20:29โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดสอบประเมินโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2563 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Comments