ตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์5 ต.ค. 2562 19:56โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2562 02:34 ]

   วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้แก่

      ระดับชั้น ม.ต้น จำนวน 3 คน ได้แก่

1.เด็กหญิงชิดชนก  โสมรักษ์ ชั้น ม.2/1 (GIP)

2.เด็กหญิงยลดา  ชนะพาห์ ชั้น ม.3/1 (GIP)

3.เด็กหญิงญาณวิภา  ทวีพันธ์ ชั้น ม.3/1 (GIP)

ระดับชั้น ม.ปลาย จำนวน 3 คน ได้แก่

        1.นางสาวฟ้าประทาน  สง่างาม ชั้น ม.5/1 (GIP)
        2.นางสาวเพชรรดา กังขอนนอก ชั้น ม.4/7 (FLIP)
        3.นางสาวปฐมาภรณ์ พรมกสิกร ชั้น ม.4/1 (GIP)

   เข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม

Comments