ทำบุญใส่บาตรเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)

โพสต์27 พ.ค. 2561 21:45โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2561 19:00 ]

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.15 น. หลังพิธีเคารพธงชาติ นายนิยม รักพรม นำทีมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดพิธีการทำบุญใส่บาตรเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments