ทำบุญตักบาตรเนื่องด้วยในงานบุญปริวาสกรรม ปี2560

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:59โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:59 โดย Jetsada Siriphok ]


        ในช่วงระหว่างวันที่ 11 - 18 ธันวาคม 2560 ในช่วงเวลา 07.50-08.30 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมประเพณีของชุมชนในการทำบุญตักบาตรเนื่องด้วยในงานบุญปริวาสกรรม ด้วยวัดนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จะมีกิจกรรมบุญปริวาสกรรมตามประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่คือบุญที่ทำขึ้นในเดือนอ้าย (เดือนเจียง) ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีที่ชาวอีสานจะต้องประกอบพิธีบุญ โดยได้ประมวลภาพบรรยากาศดังนี้

รวมรูปภาพทำบุญ ม.2

รวมรูปภาพทำบุญ ม.3

รวมรูปภาพทำบุญ ม.4-5

รวมรูปภาพทำบุญ ม.2

รวมรูปภาพทำบุญ ม.3

รวมรูปภาพทำบุญ ม.4-5

Comments