ท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่กล่าววิสัยทัศน์กับนักเรียน

โพสต์6 ก.พ. 2560 19:17โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2560 19:17 โดย Jetsada Siriphok ]


      เช้าวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 08.15 น. หลังพิธีเคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกริกเกียรติ  หิรัญนุเคราะห์ ได้กล่าวต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ นายนิยม รักพรมและท่านรองผู้อำนวยการ นายวิษณุ กาญจนาภา เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการ ซึ่งในการนี้ท่านผู้อำนวยการ นายนิยม รักพรม และท่านรองผู้อำนวยการ นายวิษณุ กาญจนาภา ได้กล่าวคำทักทาย และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนปทุมราชวงศา  และในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะระดับชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนในการแข่งขันทักษะต่อไป ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

รูปภาพทั้งหมด

Comments