ท่านผู้อำนวยการ และท่านรองผู้อำนวยการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าร่วมประกวดระดับชาติเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าง สพฐ. (OBEC AWARDS)

โพสต์13 มี.ค. 2563 07:22โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ นายนิยม รักพรม และท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวลำพูล ลาพานิช ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าร่วมประกวดระดับชาติเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าง สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2562
Comments