ท่านผู้อำนวยการแนะนำเครื่องแต่งกายชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โพสต์16 พ.ค. 2561 20:23โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งกายชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ถูกระเบียบ เนื่องจากเป็นช่วงสัปดาห์แรกของการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของปีการศึกษา 2561 โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้ 
Comments