ทีมวิทยากรและผู้เข้าร่วมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนแบบPLC

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:26โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 22 ต.ค. 2561 23:32 ]


     วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ต้อนรับทีมวิทยากรและผู้เข้าร่วมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 4 ท่าน ได้แก้

         1.รศ.ดร.สิริพันธุ์  สุวรรณมรรคา
         2.ผศ.ดร.เสนอ  ภิรมจิตรผ่อง
         3.อ.ดร.จรินทร์  วินทะไชย์ 
         4.คุณครูพรรณี  ฤาชากูล

     โดยไดเมาสังเกตบรรยกาศการเรียนการสอนของโรงเรียนปทุมราชวงศา ในการพัฒนาครูประจำการตามแนวความคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) : ร่วมมือ รวมพลัง ระเบิดจากข้างใน เพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ของเด็กไทย 4.0 ซึ่งได้ประมวลภาพบรรยากาศดังนี้

-->คลิกดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดเพิ่มเติม

-->คลิกดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดเพิ่มเติม

Comments