ทีมวิทยากร PLC โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับเชิญบรรยาย เรื่อง PLC ให้กับคณะครูโรงเรียนอ่างศิลา

โพสต์10 พ.ย. 2561 20:32โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
 
ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทีมวิทยากร PLC โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับเชิญจาก นายไพรวัลย์ แสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา ให้มาบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ให้กับคณะครูโรงเรียนอ่างศิลา จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการ สพม.๒๙ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้Comments