ทีมวิทยากร PLC โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมโครงการพัฒนาครูสู่ห้องเรียนคุณภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑

โพสต์24 ส.ค. 2562 05:42โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2562 05:44 ]


วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะวิทยากร PLC โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในโครงการพัฒนาครูสู่ห้องเรียนคุณภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดจำนวน ๒๑๓ คน จากทั้งหมด ๗ โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments