ติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3

โพสต์6 ก.พ. 2560 19:12โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2560 19:12 โดย Jetsada Siriphok ]


      ช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.50 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดการติว Pre O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชา คณิตศาสตร์ โดยทีมวิทยากร คือ นางพรพิศ อนุดำ นางสาวศิรินาฎ ศรีวิชัย นางสาวอนุสรณ์ พรมสร้อย และนางชมพูนุช เกื้อทาน ครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีภาพบรรยากาศการติวดังนี้

Comments