ติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6

โพสต์6 ก.พ. 2560 19:14โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2560 19:14 โดย Jetsada Siriphok ]


        ช่วงบ่ายวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 14.40 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้จัดติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวิทยากร คือ ครูณัฐพร ก้อนรัตน์ ซึ่งนักเรียนมีความตั้งใจติวเป็นอย่างมาก โดยมีภาพบรรยากาศการติวดังนี้

Comments