ติว O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์26 ม.ค. 2564 00:49โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัด ติว O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้
-ม.3/7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยากร คือ คุณครูกมลรัตน์ บุญยืน คุณครูกัญญ์วรา เพ็งภา คุณครูเบญญาภา ปทุมราษฎร์
-กลุ่ม A กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยากร คือ คุณครูชมพูนุช เกื้อทาน
- กลุ่ม B กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยากร คือ คุณครูยุภาวัลย์ ลุกลาม
-กลุ่ม D กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยากร คือ ครูสงบ กาณารักษ์


Comments