ติวภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โพสต์9 ก.ค. 2561 01:39โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2561 01:41 ]

วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ บริษัท กรีท เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลแทนซี่ จำกัด ได้จัดให้มีการติวในรายวิชา ภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาการ สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา ภายใต้กรอบพัฒนาประเทศในยุค ๔.๐ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โดยประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้

Comments