ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาวังวิทยา มาศึกษาดูงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

โพสต์18 ก.ค. 2561 21:12โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหารและคณะครูและนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนาวังวิทยา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนปทุมราชวงศา เกี่ยวกับงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุม บริดจสโตนและและห้องลำดวน (ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน) ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้Comments