ต้อนรับคณะกรรมการเขตมาประเมินห้องเรียนพิเศษทางภาษา (FLIP)

โพสต์25 ม.ค. 2561 00:49โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารนำทีมคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ต้อนรับคณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มาประเมินห้องเรียนพิเศษทางภาษา (FLIP) โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments