ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (เมษายน 2564) สหวิทยาเขตปทุมราชวงศา

โพสต์29 มี.ค. 2564 22:56โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2564 22:00 ]

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (เมษายน 2564) สหวิทยาเขตปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา 


Comments