ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมิน DLIT จาก สพฐ.

โพสต์22 ก.พ. 2559 19:25โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2559 19:25 โดย Jetsada Siriphok ]

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 15.30 น. ท่านผู้อำนวยการ นายพิชิต กะมณี และคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จาก สพฐ. ซึ่งได้มาติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Comments