ต้อนรับครูชาวต่างชาติคนใหม่ ๑/๒๕๖๒

โพสต์16 มิ.ย. 2562 19:04โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 19:10 ]

เช้าวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้แนะนำคุณครูชาวต่างชาติคนใหม่ ซึ่งจะทำการสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และรายวิชาภาษาจีน โรงเรียนปทุมราชวงศา ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วฟ้า-ขาว ด้วยความยินดียิ่ง
Comments