ต้อนรับครูฟิสิกส์และพลศึกษาคนใหม่

โพสต์15 พ.ค. 2561 18:53โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
        เช้าวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ต้อนรับครูใหม่ เอกวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
           1.นางสาวจิราพร  เพชรแกมแก้ว วิชาเอกฟิสิกส์
           2.นายอรรถพล  สุขทอง  วิชาเอกพลศึกษา
        ในการนี้นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบดอกไม้และได้กล่าวให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments