ต้อนรับครูสังคมคนใหม่และมอบรางวัลให้กับนักเรียน

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:31โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:31 โดย Jetsada Siriphok ]


      เช้าวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ ได้ต้อนรับครูใหม่ เอกวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 ท่าน และได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำความดี และนักกีฬาของโรงเรียนที่ได้ชนะการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นิยม รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งท่านผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับครูใหม่ทั้ง 2 ท่าน และได้ให้โอวาทแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำความดี นักกีฬาของโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย โดยมีภาพบรรยากาศได้ดังนี้

คลิกดูรูปทั้งหมดต้อนรับครูใหม่

คลิกดูรูปภาพทั้งหมดมอบเกียรติบัตรนักเรียน

คลิกดูรูปทั้งหมดต้อนรับครูใหม่

คลิกดูรูปภาพทั้งหมดมอบเกียรติบัตรนักเรียน


Comments