พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

โพสต์8 ก.พ. 2561 19:54โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2561 20:40 ]

      วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ต้อนรับ ฯพณฯท่าน กิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ที่ได้มากล่าวให้ความรู้และเป็นวิทยากรการอบรมโครงการส่งเสริมกีฬา "เตรียมความพร้อมสานฝันฉันอยากเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิส”ประจำปี 2561 และต่อมาได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2561  รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมด 14 คน ได้แก่
    1. เด็กหญิงเกสร ลำงาม รางวัลระดับเหรียญเงิน ม.3/1
    2. นางสาวธาริณี อนันตโชติ รางวัลระดับเหรียญเงิน ม.3/1
    3. นางสาวพัณณิตา ค่าแพง รางวัลระดับเหรียญเงิน ม.3/2
    4. เด็กหญิงสุวนันท์ พึ่งหนู รางวัลระดับเหรียญเงิน ม.3/1
    ทั้ง 4 คน มีสิทธ์ สอบสอบสอง ระดับประเทศ ในวันที่ 24 ก.พ. 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ อุบลราชธานี
คนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง คณิตศาสตร์นานานชาติ คือ
    1. นายชลชาติ ตระการกสิกิจ                 ม.3/1
    2. นางสาวผ่องอำพัน ทรัพย์อุดมผล ม.3/2
    3. นางสาวอดิศา นวลอินทร์                 ม.3/2
    4. นางสาวอภิชญา เพ็งปอการ         ม.3/2
    5. เด็กชายกฤตนัย ปัญญามูล                 ม.2/1
    6. เด็กชายสิรวิชญ์ พรมกสิกร                 ม.2/1
    7. เด็กหญิงบรรฑิตา พรมเสนา         ม.2/1
    8. เด็กหญิงบฐมาภรณ์ พรมกสิกร         ม.2/1
    9. เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาลปลูก         ม.2/1
    10. เด็กชายจิรเดช สมาน                 ม.1/1
โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments