วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

โพสต์12 ส.ค. 2561 05:13โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนิยม  รักพรม  ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ในการนี้ นายจักรี ทองเจริญ นายอำเภอปทุมราชวงศา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments