วันที่ ๓ ของการนำเสนอ IS๒ ของนักเรียนชั้น ม.๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์20 ก.ย. 2561 09:23โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในคาบที่ ๘ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้จัดการนำเสนอรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS๒) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ซึ่งได้มีการจัดการนำเสนองาน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยได้ประมวลภาพบรรยากาศการนำเสนอวันที่ ๓ ดังนี้


Comments