อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:58โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:58 โดย Jetsada Siriphok ]


          ในเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 16 -17 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับคณะครูโรงเรียนปทุมราชวงศา ในโครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านเทคนิคการสอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่วิชาชีพร่วมมือ รวมพลังระเบิดจากข้างใน เพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ของเด็กไทย 4.0 และเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบร่วมมือรวมพลังบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้การนิเทศติดตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ณ ห้องประชุมบริดสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้

รวมรูปภาพทั้งหมดวันที่ 16 ธ.ค.60

รวมรูปภาพทั้งหมดวันที่ 17 ธ.ค.60

รวมวิดีโอการอบรมPLC

รวมรูปภาพทั้งหมดวันที่ 16 ธ.ค.60

รวมรูปภาพทั้งหมดวันที่ 17 ธ.ค.60

รวมวิดีโอการอบรมPLC

Comments