อบรมให้ความรู้ครูและนักเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์24 มิ.ย. 2562 20:42โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2562 22:55 ]

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมให้ความรู้ครูและนักเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน ในการนี้ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้
Comments