อบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2561

โพสต์19 ก.พ. 2561 17:43โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2561 ณ วนอุทยานภูสิงห์ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments