ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ครูผู้สอนวิชาเอก สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ

โพสต์14 ต.ค. 2563 20:05โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2563 20:07 ]
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08.10 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ครูผู้สอนวิชาเอก สังคมศึกษา นายพิทวัส  โทตระกูล และ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 1.นางสาวปฐมา  บุญชู 2.นางสาวพรนภา  ปธิรูโป 3.นางปาณิสา  จันทะศรี 4. นายธีรภัทร  ธรรมสัตย์ ในการนี้ นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments