10 มิ.ย. 2562 การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย รายการคัดลายมือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์10 มิ.ย. 2562 06:47โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๒๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย ในรายการการคัดลายมือ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments