17 ส.ค. 2561 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อรายงานการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอำนาจเจริญ

โพสต์17 ส.ค. 2561 02:12โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

Comments