1 ต.ค. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)

โพสต์2 ต.ค. 2561 06:00โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

Comments