21 มิ.ย. 2562 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปทุมราชวงศา ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและอีสุกอีใส

โพสต์21 มิ.ย. 2562 17:48โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2562 17:53 ]

Comments