21 ม.ค. 2562 นศท.ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ รร.ปทุมราชวงศา เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์23 ม.ค. 2562 18:55โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

Comments