23 ส.ค. 2562 ทีมวิทยากร PLC โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาครูสู่ห้องเรียนคุณภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ณ โรงเรียนพนาศึกษา

โพสต์24 ส.ค. 2562 06:41โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

Comments