26 ต.ค. 2562 ทีมวิทยากร PLC โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมทักษะครู 4.0 ณ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา

โพสต์27 ต.ค. 2562 19:16โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

Comments