6 พ.ย. 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

โพสต์6 พ.ย. 2562 00:17โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

Comments