ค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 8-9 ส.ค. 2558               กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/2 ในระหว่างวันที่  8-9  สิงหาคม  2558  ณ  โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Comments