คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โพสต์9 ม.ค. 2561 01:55โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2563 23:31 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ ]
คำขวัญ

ปทุมราชวงศา ทุกเวลาคือการเรียนรู้ ” / "Unlimited Learning"

ปรัชญา

“ ปญฺญา นรานํ รตนํ ” / ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์
วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ล้ำเลิศวิชาการ ผสานคุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล 
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2562 

Comments