เพลงประจำโรงเรียน


เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชปทุมราชวงศา


             เนื้อร้อง เพลงมาร์ชปทุมราชวงศา

                                              ปทุมราชวงศา                               วัฒนาฟ้าขาวพราวสดใส
                                             เกียรติศักดิ์คุณธรรมเพื่อนำชัย          การศึกษาไทยก้าวไปเพื่อสังคม
                                            รู้รักสามัคคีที่ยึดมั่น                          อุปสรรคขวางกันไม่ท้อถอย
                                            ร่วมสร้างฟ้าขาวให้เลิศลอย              ดุจดาวร้อยเรียงรายในนภา
                                            วิชาการงานเด่นเห็นคุณค่า               กิจกรรมกีฬาที่สรรสร้าง
                                            เป็นแสงเทียนเล่มน้อยคอยนำทาง     ก้าวย่างต่อไปเพื่อ ไทย ทนง
                                            บริหารชุมชนสนธิปัญญา                  เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยดำรง
                                            ตามรอยอันพิสุทธิ์พุทธองค์              ปทุมราชวงศาอยู่คู่คุณธรรมเพลงมาร์ชมโฉมทุมราช
เพลงมาร์ชวอนพ่อปทุมราช

Comments