ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

โพสต์9 ม.ค. 2561 02:56โดยJetsada Siriphok   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2561 02:57 ]

นายเอื้อ  จำปาทอง
ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2532


นายสมจิตร บุตรทองทิม
ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2532- พ.ศ. 25352


นายรณการณ์  สุทธิประภา
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2544


นายจักรทิพย์  กีฬา
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548นายพิชิต  กะมณี
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2548- 2559นายนิยม รักพรม
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2559- ปัจจุบัน


Comments