กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 7-14 สิงหาคม 2558


              กิจกรรมหน้าเสาธงในวันเช้าวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 คณะครูบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมใจกันแต่งกายชุดอาเซียน เนื่องในสัปดาห์อาเซียน 7-14 สิงหาคม 2558 โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments