เม็ดทรายถมทะเล

คอนเสิร์ตเปิดตัวโครงการ "เม็ดทรายถมทะเล"


     ขอเชิญชวนร่วมงานคอนเสิร์ตเปิดตัวโครงการ "เม็ดทรายถมทะเล" เพื่อระดมทุนปรับปรุงอาคารเรียนที่ประสบวาตภัย ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ จัดสรรทุนการศึกษานักเรียน จัดสร้างโดม ขยายช่องทางจราจร และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เริ่มเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

Comments