รอบเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2562

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รับการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยมีนายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการ สพม. 29 เป็นประธานซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้ (คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Comments