ผลงานครู-บุคลากร

ผลงานดีเด่น 2558

ครูโรงเรียนปทุมราชวงศาได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

  
Comments